• /uploads/images/he-thong/imgpsh-fullsize-2-.jpg
  • /uploads/images/he-thong/imgpsh-fullsize-1-.jpg
  • /uploads/images/he-thong/imgpsh-fullsize-3-.jpg

Sản phẩm bán chạy

Đá độ lạnh sâu

Túi đá giữ lạnh (Đá GEL)

Thiết bị công nghiệp

Khi CO2,AR,O2,N2NH3,C2H2

Đá khô -CO2 rắn

Đá gel maxcold

Sản phẩm