Đá độ lạnh sâu

Cách sử dụng đá khô độ lạnh sâu bảo quản thi hài, mô sinh vật

Giá: Liên hệ

Đá khô dùng để bảo quản hàng hoá ở trạng thái đông lạnh, hàng đã đông lạnh rồi cần duy trì độ lạnh cần bảo quản đi xa, ta cho vào thùng xốp sau đó xếp đá khô để lớp trên cùng, độ lạnh của đá khô sẽ toả nhiệt xuống đáy thùng.

Số lượng
Mua ngay
Thông tin chi tiết

Đá khô dùng để bảo quản hàng hoá ở trạng thái đông lạnh, hàng đã đông lạnh rồi cần duy trì độ lạnh cần bảo quản đi xa, ta cho vào thùng xốp sau đó xếp đá khô để lớp trên cùng, độ lạnh của đá khô sẽ toả nhiệt xuống đáy thùng.

 Lưu ý quan trọng, một số khách hàng hay gọi hỏi Nữ Hoàng Đá:
Sản phẩm chưa đông lạnh, bây giờ lấy đá khô để cấp đông lạnh  thay thế tủ cấp đông có được không?,
Vì đá khô có độ lạnh -78,5 độ C, nhiệt độ lạnh sâu hơn tủ lạnh.
Trả lời:

Điều này không nên, vì đá khô công dụng là duy trì độ đông lạnh. 

Ví dụ: Nhà không có tủ lạnh, cần đông lạnh tôm tươi bằng đá khô (dry ice), phần nào của tôm có dính đá khô thì phần đó sẽ đông lạnh, không thì nó không đông, sau khi khui thùng sẽ có hiện tượng chổ đông, chổ không đông.