Tìm hiểu về đá khô (đá CO2)

đá khô là một khái niêm mới của việt nam,mang cho mình nhưng đặc tính nổi bật nhưng ko độc hại, thời gian giữ lanh lâu nhiệt độ thấp hơn các loại đóng băng thông thường không để lại bất kỳ  dư lượng nào khi sử dụng ,thường dùng để ướp lạnh kèm rau củ quả và các loại thưc phẩm khác chông vi khuân

Ưu điểm của đá khô:
  • Đá khô có thể tồn tại ở dạng khối, dạng viên, hoặc dạng bột
  • Đá khô có nhiệt độ rất thấp (khoảng -79 độ C) và hoàn toàn không độc hại
  • Khi gặp nhiệt độ cao, đá khô sẽ thăng hoa thành khí mà không tan chảy ra nước như đá nước thông thường
  • Thời gian giữ lạnh lâu: ở nhiệt độ thường (25-35 độ C) thì đá khô sẽ tan hoàn toàn trong khoảng thời gian từ 18-20h. Khi bảo quản trong thùng xốp giữ nhiệt thì với 50kg đá khô sẽ có mức tiêu hao ~10%/ngày; với 20kg đá khô sẽ có mức tiêu hao ~30%/ngày (lượng đã khô càng nhiều thì mức tiêu hao càng chậm